Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK704
Název záměru: Skládka odpadů Svébořice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaRalskoSvébořice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2021 08:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ekoservis Ralsko s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň
IČ oznamovatele: 27327451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 01.09.2021
Zpracovatel oznámení: Kovář Roman Dr., Ing.
Text oznámení záměru: LBK704_oznameni.zip (11390 kB) - 02.08.2021 08:56:11
Informace o oznámení: LBK704_infOznam.pdf (359 kB) - 02.08.2021 13:24:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: LBK704_zjistovaci.pdf (690 kB) - 15.09.2021 08:14:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: