Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4211
Název záměru: ZZKO Neštěmice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/53
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemNeštěmice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2021 07:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČ oznamovatele: 49099451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kovář Roman Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 26.03.2021
Text dokumentace: OV4211_dokumentace.pdf (7158 kB) - 19.02.2021 14:07:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Rozptylová studie
OV4211_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (2574 kB) - 19.02.2021 14:08:33
Studie hodnocení zdravotních rizik
OV4211_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (404 kB) - 19.02.2021 14:08:58
Informace o dokumentaci: OV4211_infDokumentace.pdf (160 kB) - 22.02.2021 14:27:53
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4211_posudek.pdf (2335 kB) - 31.08.2021 07:47:33
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4211_zaveryStan.pdf (217 kB) - 31.08.2021 07:48:13
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: