Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1160
Název záměru: Centrum pro odpady Hostivice - Rozšíření provozu
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1;II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západHostiviceLitovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2010 17:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: T.O.P.UMWELT s.r.o.
IČ oznamovatele: 49550144
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Fojtík Stanislav RNDr.
Text oznámení záměru: STC1160_oznameni.zip (11775 kB) - 16.09.2009 14:50:25
Informace o oznámení: STC1160_infOznam.doc (81 kB) - 16.09.2009 14:29:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1160_zjistovaci.doc (124 kB) - 09.11.2009 15:43:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Fojtík Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1160_dokumentace.zip (16202 kB) - 26.05.2010 15:17:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1160_infDokumentace.doc (74 kB) - 26.05.2010 15:18:23
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lundáková Ivana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1160_posudek.pdf (395 kB) - 06.09.2010 07:46:06
Informace o posudku: STC1160_infPosudek.doc (74 kB) - 07.09.2010 11:53:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1160_inf1VP.doc (71 kB) - 07.10.2010 09:58:14
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1160_zapis1VP.doc (5086 kB) - 20.10.2010 06:45:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.11.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1160_zaveryStan.doc (251 kB) - 15.11.2010 17:03:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: