Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1981
Název záměru: Sportovní areál Doksy - Motlovna
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1981_duvodyUkonceni.doc (68 kB) - 25.05.2016 15:56:56
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoDoksyDoksy u Kladna
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2016 15:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Doksy
IČ oznamovatele: 00234273
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.04.2016
Zpracovatel oznámení: Fojtík Stanislav RNDr.
Text oznámení záměru: STC1981_oznameni.pdf (4939 kB) - 04.04.2016 11:54:37
Informace o oznámení: STC1981_infOznam.doc (63 kB) - 07.04.2016 08:00:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: