Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK450
Název záměru: Zařízení pro sběr, výkup a zpracování kovových, plastových a papírových odpadů, autovraků, elektroodpadu -SUNEX, spol. s.r.o., provozovna Štětí
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceŠtětíŠtětí I
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2009 09:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SUNEX, spol. s.r.o., Bechyňská 640, 199 05 Praha
IČ oznamovatele: 16188478
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ULK450_oznameni.doc (255 kB) - 26.05.2008 09:04:48
Informace o oznámení: ULK450_infOznam.doc (32 kB) - 26.05.2008 09:04:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK450_zjistovaci.pdf (648 kB) - 11.07.2008 10:35:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Fojtík Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK450_dokumentace.doc (24339 kB) - 30.10.2008 13:46:38
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK450_infDokumentace.doc (31 kB) - 30.10.2008 13:46:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK450_posudek.pdf (12091 kB) - 11.02.2009 06:57:05
Informace o posudku: ULK450_infPosudek.doc (29 kB) - 27.02.2009 08:03:57
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK450_inf1VP.doc (72 kB) - 23.03.2009 14:02:38
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK450_zapis1VP.doc (79 kB) - 23.03.2009 14:02:38
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK450_zaveryStan.doc (170 kB) - 19.05.2009 08:08:51
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: