Záměry na území ČR
Kód záměru: STC753
Název záměru: Splašková a dešťová kanalizace Slaný - Kvíc
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoSlanýKvíc
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2008 08:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Slaný, Masarykovo náměstí 160, 274 53 Slaný
IČ oznamovatele: 00234877
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Fojtík Stanislav RNDr.
Text oznámení záměru: STC753_oznameni.doc (6562 kB) - 26.11.2007 09:16:19
Informace o oznámení: STC753_infOznam.doc (55 kB) - 26.11.2007 09:16:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC753_zjistovaci.rtf (309 kB) - 02.01.2008 08:48:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMěstský úřad Slaný
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: