Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1821
Název záměru: Recyklační středisko stavebních a demoličních odpadů v Kladně
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoDubí u Kladna
Středočeský krajKladnoKladnoKladno
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2016 09:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GEOSTAVBY s. r. o., K Horoměřicům 1182/53, 165 00 Praha 6 - Suchdol
IČ oznamovatele: 29010501
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2014
Zpracovatel oznámení: Březová Kateřina Bc.
Text oznámení záměru: STC1821_oznameni.zip (12442 kB) - 22.09.2014 10:33:45
Informace o oznámení: STC1821_infOznam.pdf (431 kB) - 26.09.2014 08:12:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1821_zjistovaci.doc (126 kB) - 31.10.2014 09:27:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1821_infZjistovaci.doc (64 kB) - 31.10.2014 09:27:36
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Březová Kateřina Bc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.09.2015
Text dokumentace: STC1821_dokumentace.zip (20959 kB) - 03.08.2015 15:20:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1821_infDokumentace.doc (78 kB) - 03.08.2015 15:20:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Fojtík Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 31.12.2015
Text posudku: STC1821_posudek.zip (5813 kB) - 01.12.2015 10:55:42
Informace o posudku: STC1821_infPosudek.doc (68 kB) - 01.12.2015 10:56:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1821_zaveryStan.zip (17456 kB) - 03.05.2016 09:48:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: