Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK663
Název záměru: Rozšíření stávající farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE.
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryDolina
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryRusová
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.03.2011 11:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ecoenerg Windkraft GmbH & Co.KG, organizační složka
IČ oznamovatele: 27634531
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK663_oznameni.pdf (2021 kB) - 09.08.2010 09:33:11
Informace o oznámení: ULK663_infOznam.doc (39 kB) - 24.08.2010 13:21:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK663_zjistovaci.doc (73 kB) - 15.10.2010 14:31:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK663_infZjistovaci.doc (39 kB) - 19.10.2012 13:21:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Fojtík Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK663_posudek.doc (4620 kB) - 13.12.2010 16:28:29
Informace o posudku: ULK663_infPosudek.doc (43 kB) - 13.12.2010 16:29:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK663_zaveryStan.doc (183 kB) - 18.03.2011 11:01:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: