Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4179
Název záměru: KOITO závod Ćeská republika, nová hala – fáze 2, Žatec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyŽatecVelichov u Žatce
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2018 09:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TAKENAKA EUROPE GmbH, Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 64355534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 13.06.2018
Zpracovatel oznámení: Fojtík Stanislav RNDr.
Text oznámení záměru: OV4179_oznameni.zip (20177 kB) - 09.05.2018 08:02:08
Informace o oznámení: OV4179_infOznam.pdf (159 kB) - 14.05.2018 13:32:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4179_zjistovaci.zip (1027 kB) - 27.06.2018 08:59:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4179_infZjistovaci.pdf (140 kB) - 27.06.2018 09:00:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: