Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1016
Název záměru: Logistický park Úžice, Halový objekt č. 4 včetně technické a dopravní infrastruktury
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkÚžiceÚžice u Kralup nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2009 09:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CONSTRUO, spol. s r.o., Olympijská 2390, 169 00 Praha 6
IČ oznamovatele: 27240398
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: STC1016_oznameni.pdf (7011 kB) - 11.12.2008 09:51:20
Informace o oznámení: STC1016_infOznam.doc (62 kB) - 11.12.2008 12:01:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1016_zjistovaci.doc (133 kB) - 26.01.2009 10:02:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Kralupy nad Vltavou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1016_dokumentace.zip (18595 kB) - 23.04.2009 08:39:46
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1016_infDokumentace.doc (66 kB) - 27.04.2009 10:11:44
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Fojtík Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1016_posudek.pdf (5629 kB) - 17.08.2009 13:52:10
Informace o posudku: STC1016_infPosudek.doc (88 kB) - 17.08.2009 13:52:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1016_inf1VP.doc (70 kB) - 26.08.2009 09:37:12
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1016_zapis1VP.doc (111 kB) - 16.09.2009 13:31:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1016_zaveryStan.doc (174 kB) - 12.11.2009 09:16:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: