Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1369
Název záměru: Víceúčelová sportovní hala areál Klimeška Kutná Hora
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraKutná Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2011 10:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Milota Kladno spol.s.r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno
IČ oznamovatele: 47550961
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Fojtík Stanislav RNDr.
Text oznámení záměru: STC1369_oznameni.zip (38759 kB) - 18.01.2011 14:09:23
Informace o oznámení: STC1369_infOznam.doc (58 kB) - 19.01.2011 16:48:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1369_zjistovaci.doc (210 kB) - 07.03.2011 10:58:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: