Záměry na území ČR
Kód záměru: STC028
Název záměru: Průmyslový areál Stará pošta Zdiby
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východZdibyZdiby
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2004 15:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Atelier 6, s.r.o. architektonická kancelář, Rokycanova 30, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 26163535
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Fojtík Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC028_oznameni.doc (1036 kB) - 28.08.2002 07:16:31
Informace o oznámení: STC028_infOznam.doc (51 kB) - 28.08.2002 07:16:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC028_zjistovaci.doc (91 kB) - 06.01.2003 10:47:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Fojtík Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC028_dokumentace.doc (5745 kB) - 14.07.2003 14:56:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC028_infDokumentace.doc (53 kB) - 14.07.2003 14:56:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mudra Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC028_posudek.doc (9001 kB) - 08.10.2003 13:04:50
Informace o posudku: STC028_infPosudek.doc (52 kB) - 08.10.2003 13:05:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC028_inf1VP.doc (42 kB) - 08.10.2003 13:07:27
Zápis z 1. veřejného projednání: STC028_zapis1VP.doc (84 kB) - 01.12.2003 11:34:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC028_zaveryStan.doc (134 kB) - 19.01.2004 15:22:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: