Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1738
Název záměru: Slaný - stavební úpravy a změna užívání skladových prostor na dílnu pro zpracování autovraků
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoSlanýSlaný
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.03.2014 09:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Auto Buto Praha, s.r.o., V ohybu 169/5, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 27077071
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 27.02.2014
Zpracovatel oznámení: Fojtík Stanislav RNDr.
Text oznámení záměru: STC1738_oznameni.doc (11883 kB) - 04.02.2014 08:23:55
Informace o oznámení: STC1738_infOznam.doc (73 kB) - 21.03.2014 09:31:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1738_zjistovaci.zip (470 kB) - 07.03.2014 09:57:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1738_infZjistovaci.doc (63 kB) - 07.03.2014 09:57:00
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMěstský úřad Slaný
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: