Záměry na území ČR
Kód záměru: STC584
Název záměru: Využívání štěrkopísků v dobývacím prostoru Stará Lysá
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkStará LysáStará Lysá
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.09.2020 13:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LEVEKO, spol. s r.o., Stará Lysá 79
IČ oznamovatele: 47536861
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: STC584_oznameni.doc (11675 kB) - 14.03.2007 12:03:51
Informace o oznámení: STC584_infOznam.doc (53 kB) - 14.03.2007 12:03:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2007
Závěry zjišťovacího řízení: STC584_zjistovaci.doc (101 kB) - 13.04.2007 12:33:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC584_dokumentace.doc (22444 kB) - 26.11.2007 14:10:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC584_infDokumentace.doc (57 kB) - 26.11.2007 14:10:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Fojtík Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC584_posudek.doc (2720 kB) - 06.05.2008 08:08:10
Informace o posudku: STC584_infPosudek.doc (56 kB) - 06.05.2008 08:08:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC584_inf1VP.doc (59 kB) - 19.05.2008 09:28:01
Zápis z 1. veřejného projednání: STC584_zapis1VP.doc (195 kB) - 22.10.2008 09:29:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC584_zaveryStan.doc (304 kB) - 29.07.2008 08:22:31
Prodloužení stanoviska: STC584_prodlouzeniStan.zip (76 kB) - 23.09.2020 13:14:46
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením KÚ Sčk, OŽPaZ ze dne 2.6.2010, č.j. 081564/2010/KUSK na dobu 5 let, tzn. do 27.6.2015., následně byla platnost stanoviska prodloužena KÚSčk, OŽPaZ dne 24.6.2015, č.j. 076871/2015/KUSK na dobu 5 let, t.j. do 27.6.2020