Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1496
Název záměru: Rozšíření kapacity provozovny AKM OIL v Roztokách, Roztoky u Křivoklátu
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1496_duvodyUkonceni.pdf (383 kB) - 05.01.2018 14:14:57
Zařazení: II/10.1;§4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajRakovníkRoztokyRoztoky u Křivoklátu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2018 14:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AKM oil s.r.o., Ing. Miloslav Matějka, Vrbenského 35, 272 01 Kladno
IČ oznamovatele: 26476967
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Fojtík Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1496_oznameni.pdf (8079 kB) - 15.12.2011 11:28:42
Informace o oznámení: STC1496_infOznam.doc (78 kB) - 15.12.2011 11:28:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1496_zjistovaci.doc (167 kB) - 17.01.2012 09:41:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: