Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP441
Název záměru: Separační linka pískové suroviny - dočasná stavba
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceÚjezdečekÚjezdeček
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 30.11.2015 08:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cínovecká deponie a.s.
IČ oznamovatele: 27892051
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 05.05.2014
Zpracovatel oznámení: Petrů Mario Ing.
Text oznámení záměru: MZP441_oznameni.zip (5493 kB) - 28.04.2014 16:29:59
Informace o oznámení: MZP441_infOznam.pdf (162 kB) - 28.04.2014 16:29:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: MZP441_zjistovaci.zip (2786 kB) - 02.07.2014 08:40:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP441_infZjistovaci.pdf (155 kB) - 02.07.2014 08:40:22
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Petrů Mario Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2014
Text dokumentace: MZP441_dokumentace.zip (40280 kB) - 08.09.2014 16:22:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP441_infDokumentace.pdf (161 kB) - 08.09.2014 16:22:36
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.06.2015
Text posudku: MZP441_posudek.pdf (1085 kB) - 29.04.2015 08:31:25
Informace o posudku: MZP441_infPosudek.pdf (146 kB) - 29.04.2015 08:31:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP441_inf1VP.pdf (142 kB) - 02.06.2015 09:59:59
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP441_zapis1VP.pdf (129 kB) - 30.11.2015 08:19:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP441_zaveryStan.pdf (409 kB) - 30.11.2015 08:21:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: