Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3056
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Černá Hať a následná hornická činnost na ložisku Chrašťovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV3056_duvodyUkonceni.doc (47 kB) - 05.10.2015 13:17:57
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severMladoticeČerná Hať
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2015 13:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel:
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Petrů Mario Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2015
Text dokumentace: OV3056_dokumentace.pdf (15532 kB) - 27.02.2015 14:12:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy
OV3056_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (50272 kB) - 27.02.2015 14:17:46
Informace o dokumentaci: OV3056_infDokumentace.doc (41 kB) - 27.02.2015 14:09:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lundáková Ivana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.09.2015
Text posudku: OV3056_posudek.zip (4790 kB) - 31.07.2015 09:49:25
Informace o posudku: OV3056_infPosudek.doc (41 kB) - 31.07.2015 09:49:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV3056_inf1VP.doc (39 kB) - 17.08.2015 08:36:07
Zápis z 1. veřejného projednání: OV3056_zapis1VP.doc (100 kB) - 18.09.2015 17:55:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: