Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP439
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Cínovec I a následná hornická činnost na ložisku Cínovec-odkaliště
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceDubíCínovec
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 09.10.2015 08:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cínovecká deponice a.s.
IČ oznamovatele: 27892051
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 03.03.2014
Zpracovatel oznámení: Petrů Mario Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP439_oznameni.zip (42391 kB) - 04.02.2014 11:42:13
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP439_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (8665 kB) - 04.02.2014 11:42:13
Informace o oznámení: MZP439_infOznam.pdf (250 kB) - 04.02.2014 11:42:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2014
Závěry zjišťovacího řízení: MZP439_zjistovaci.zip (5456 kB) - 23.04.2014 16:29:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP439_infZjistovaci.pdf (160 kB) - 23.04.2014 16:29:29
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Petrů Mario Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 11.07.2014
Text dokumentace: MZP439_dokumentace.zip (59679 kB) - 05.06.2014 10:11:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP439_infDokumentace.pdf (159 kB) - 05.06.2014 10:14:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.11.2014
Text posudku: MZP439_posudek.pdf (11764 kB) - 03.10.2014 08:36:36
Informace o posudku: MZP439_infPosudek.pdf (159 kB) - 03.10.2014 08:36:36
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP439_inf1VP.pdf (153 kB) - 13.11.2014 14:52:19
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP439_zapis1VP.pdf (140 kB) - 24.02.2015 08:34:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP439_zaveryStan.zip (429 kB) - 09.10.2015 08:12:55
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: