Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP456
Název záměru: Separační linka pískové suroviny v DP Cínovec I
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceDubíCínovec
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: Cínovecká deponie a.s.
IČO oznamovatele: 27892051
Datum a čas posledních úprav: 31.07.2015 10:40
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2015
Zpracovatel oznámení: Petrů Mario Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Dotčené ptačí oblasti: Východní Krušné hory
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP456_oznameni.zip (59270 kB) - 05.05.2015 15:35:00
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP456_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (10356 kB) - 05.05.2015 15:39:37
Informace o oznámení: MZP456_infOznam.pdf (151 kB) - 05.05.2015 15:35:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 31.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: MZP456_zjistovaci.zip (3113 kB) - 31.07.2015 10:40:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: