Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP206
Název záměru: Sumikei Czech - Fáze 2, Benátky nad Jizerou
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavBenátky nad JizerouStaré Benátky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 31.07.2008 10:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sumikei Czech s.r.o.
IČ oznamovatele: 26724758
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP206_oznameni.doc (4704 kB) - 11.03.2008 12:54:53
Informace o oznámení: MZP206_infOznam.PDF (115 kB) - 11.03.2008 12:54:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP206_zjistovaci.PDF (180 kB) - 28.04.2008 07:50:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP206_posudek.zip (4352 kB) - 26.05.2008 13:50:24
Informace o posudku: MZP206_infPosudek.PDF (80 kB) - 26.05.2008 13:50:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP206_zaveryStan.PDF (172 kB) - 31.07.2008 09:52:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: