Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1062
Název záměru: Dobývací prostory Lužec nad Vltavou I a II
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkLužec nad VltavouLužec nad Vltavou
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 27.03.2008 09:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Václav Maurer - TAUM, Prvního Máje 36, Lužec nad Vltavou
IČ oznamovatele: 46360646
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1062_oznameni.pdf (498 kB) - 05.12.2006 15:44:47
Informace o oznámení: OV1062_infOznam.doc (52 kB) - 05.12.2006 15:44:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1062_zjistovaci.doc (92 kB) - 23.01.2007 07:34:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1062_dokumentace.pdf (1189 kB) - 23.08.2007 09:34:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1062_infDokumentace.doc (49 kB) - 23.08.2007 09:34:06
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1062_posudek.pdf (541 kB) - 07.01.2008 14:58:51
Informace o posudku: OV1062_infPosudek.doc (57 kB) - 07.01.2008 14:58:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1062_inf1VP.doc (36 kB) - 05.02.2008 09:38:38
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1062_zapis1VP.doc (87 kB) - 04.03.2008 13:35:01
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1062_zaveryStan.doc (172 kB) - 27.03.2008 09:41:17
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoObvodní báňský úřad Kladno
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: