Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1600
Název záměru: Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounBerounBeroun
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2015 17:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JESSENIA a.s., Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 13
IČ oznamovatele: 26752051
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 12.12.2012
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1600_oznameni.pdf (37935 kB) - 21.11.2012 14:21:43
Informace o oznámení: STC1600_infOznam.doc (70 kB) - 27.11.2012 07:17:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1600_zjistovaci.zip (1105 kB) - 14.01.2013 14:39:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1600_infZjistovaci.doc (63 kB) - 14.01.2013 14:39:20
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýBerounMěstský úřad Beroun
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.07.2013
Text dokumentace: STC1600_dokumentace.zip (44277 kB) - 03.06.2013 11:54:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1600_infDokumentace.doc (86 kB) - 13.06.2013 09:28:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 14.09.2013
Text posudku: STC1600_posudek.pdf (827 kB) - 14.08.2013 08:57:33
Informace o posudku: STC1600_infPosudek.doc (62 kB) - 14.08.2013 08:59:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1600_zaveryStan.zip (89 kB) - 21.09.2015 17:16:17
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýBerounMěstský úřad Beroun
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: