Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK064
Název záměru: Otvírka, příprava, dobývání a úprava štěrkopísku na ložisku Lenešice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK064_duvodyUkonceni.pdf (374 kB) - 29.03.2021 09:13:25
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyLenešiceLenešice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.03.2021 09:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s., Rumjancevova 3, 460 89 Liberec
IČ oznamovatele: 46710981
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK064_oznameni.doc (23 kB) - 01.09.2003 06:22:47
Informace o oznámení: ULK064_infOznam.doc (38 kB) - 23.10.2003 11:23:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK064_zjistovaci.zip (1470 kB) - 20.10.2003 09:42:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK064_dokumentace.pdf (875 kB) - 06.09.2004 13:53:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK064_infDokumentace.doc (47 kB) - 06.09.2004 13:53:04
Vrácení dokumentace: ULK064_vraceni.pdf (420 kB) - 29.03.2021 09:12:23
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: