Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA760
Název záměru: Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBraník
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaPodolí
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2012 10:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s.
IČ oznamovatele: 28221966
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Alinče Zbyněk RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA760_oznameni.zip (60512 kB) - 28.01.2011 11:04:57
Informace o oznámení: PHA760_infOznam.pdf (362 kB) - 28.01.2011 11:04:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2011
Závěry zjišťovacího řízení: PHA760_zjistovaci.pdf (6703 kB) - 04.05.2011 12:22:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA760_dokumentace.zip (126463 kB) - 12.12.2011 10:13:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA760_infDokumentace.pdf (544 kB) - 12.12.2011 10:19:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 12.07.2012
Text posudku: PHA760_posudek.pdf (10016 kB) - 12.06.2012 09:19:56
Informace o posudku: PHA760_infPosudek.PDF (246 kB) - 12.06.2012 09:19:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA760_inf1VP.PDF (142 kB) - 09.07.2012 14:11:39
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA760_zapis1VP.pdf (2503 kB) - 11.12.2012 09:50:47
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA760_zaveryStan.pdf (39290 kB) - 11.12.2012 10:29:51
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: