Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Alinče Zbyněk RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
34605/ENV/06; 44097/ENV/11, 45960/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2718/408/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Vožická 982/25
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4 - Kunratice
Zaměstnavatel - PSČ: 148 00
Zaměstnavatel - telefon: 244 911 335, 602 495 571
Bydliště - ulice: Vožická 25
Bydliště - město: Praha 4
Bydliště - PSČ: 148 00
Bydliště - telefon: 244 911 335, 602 495 571
Email: alincova@iol.cz
Poznámka: geologie, voda, zakládání staveb, hydrogeologie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: