Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA048
Název záměru: Administrativní objekt Pankrác, Praha 4
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2007 16:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pankrác, a.s., Budějovická 5, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 60193077
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Alinče Zbyněk RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA048_oznameni.pdf (1489 kB) - 15.04.2003 08:54:24
Informace o oznámení: PHA048_infOznam.pdf (118 kB) - 15.04.2003 08:54:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA048_zjistovaci.pdf (8069 kB) - 09.07.2003 07:04:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kuk Richard Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA048_dokumentace.pdf (8119 kB) - 28.07.2006 13:06:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA048_infDokumentace.pdf (208 kB) - 28.07.2006 09:34:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA048_posudek.pdf (406 kB) - 23.10.2006 14:03:41
Informace o posudku: PHA048_infPosudek.pdf (272 kB) - 23.10.2006 14:03:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA048_inf1VP.pdf (133 kB) - 21.11.2006 10:16:22
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA048_zapis1VP.doc (167 kB) - 03.01.2007 15:58:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA048_zaveryStan.pdf (4155 kB) - 03.01.2007 16:03:20
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: