Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK529
Název záměru: I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecRůžodol I
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.09.2013 09:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 26.08.2013
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: LBK529_oznameni.pdf (92624 kB) - 06.08.2013 10:11:59
Informace o oznámení: LBK529_infOznam.pdf (119 kB) - 06.08.2013 10:11:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: LBK529_zjistovaci.pdf (521 kB) - 09.09.2013 09:01:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK529_infZjistovaci.pdf (128 kB) - 09.09.2013 09:01:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýLiberecMagistrát města Liberce
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: