Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA865
Název záměru: Bytový dům BDE - Praha 4
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKrč
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNusle
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 25.09.2013 14:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EPOQUE-LANCASTER a.s., Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4 - Nusle
IČ oznamovatele: 27415171
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2013
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA865_oznameni.zip (195529 kB) - 20.06.2013 12:47:45
Informace o oznámení: PHA865_infOznam.PDF (267 kB) - 20.06.2013 12:47:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA865_zjistovaci.pdf (7708 kB) - 25.09.2013 14:41:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA865_infZjistovaci.PDF (116 kB) - 25.09.2013 14:41:30
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: