Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK576
Název záměru: Přeložka silnice I/15 - obchvat Stvolínky
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaKravařeKravaře v Čechách
Liberecký krajČeská LípaStvolínkyStvolínky
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.01.2022 12:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2014
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: LBK576_oznameni.pdf (2804 kB) - 31.10.2014 14:22:01
Informace o oznámení: LBK576_infOznam.pdf (119 kB) - 31.10.2014 14:22:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: LBK576_zjistovaci.pdf (1020 kB) - 03.12.2014 16:34:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2022
Text dokumentace: LBK576_dokumentace.zip (245045 kB) - 04.01.2022 12:01:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK576_infDokumentace.pdf (367 kB) - 04.01.2022 12:01:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: