Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1856
Název záměru: Papírna BOR Biotechnology Kozomín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/5.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkKozomínKozomín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2015 10:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BOR Biotechnology, a.s.Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ oznamovatele: 28366085
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: STC1856_oznameni.pdf (35646 kB) - 06.01.2015 09:24:51
Informace o oznámení: STC1856_infOznam.doc (106 kB) - 07.01.2015 17:34:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC1856_zjistovaci.doc (275 kB) - 18.02.2015 11:06:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1856_infZjistovaci.doc (87 kB) - 18.02.2015 11:06:37
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1856_dokumentace.zip (83062 kB) - 07.04.2015 14:34:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1856_infDokumentace.doc (74 kB) - 13.04.2015 16:22:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1856_posudek.zip (42417 kB) - 17.08.2015 09:49:12
Informace o posudku: STC1856_infPosudek.doc (71 kB) - 17.08.2015 09:49:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.09.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1856_inf1VP.doc (67 kB) - 02.09.2015 15:45:48
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1856_zapis1VP.zip (242 kB) - 30.09.2015 11:26:34
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1856_zaveryStan.zip (8209 kB) - 09.11.2015 10:46:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: