Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA900
Název záměru: Dostavba městského bloku v ul. Kováků, Praha 5, k.ú. Smíchov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSmíchov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 16.08.2016 11:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CIG, a. s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5
IČ oznamovatele: 27105261
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 22.01.2014
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA900_oznameni.zip (167630 kB) - 02.01.2014 16:22:58
Informace o oznámení: PHA900_infOznam.doc (41 kB) - 02.01.2014 16:17:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA900_zjistovaci.pdf (15225 kB) - 24.03.2014 15:09:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA900_infZjistovaci.PDF (114 kB) - 24.03.2014 15:08:51
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 5
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA900_dokumentace.pdf (6413 kB) - 03.09.2015 11:30:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: AS
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (7335 kB) - 03.09.2015 11:38:50
RS
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (121493 kB) - 03.09.2015 11:42:04
HG
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (1845 kB) - 03.09.2015 11:44:02
komp.BaP
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (210 kB) - 03.09.2015 11:45:37
HRA
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (2055 kB) - 03.09.2015 11:48:15
světlo
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (17923 kB) - 03.09.2015 11:52:07
KR
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_7.zip (30909 kB) - 03.09.2015 11:56:08
Provětrávání
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_8.zip (1988 kB) - 03.09.2015 11:59:49
kompenz.NO2
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_9.zip (2862 kB) - 03.09.2015 12:01:52
DIP
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_10.zip (149689 kB) - 03.09.2015 12:04:57
výkr.1
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_11.zip (6778 kB) - 03.09.2015 12:07:01
výkr.2
PHA900_prilohaDokumentaceDOC_12.zip (3198 kB) - 03.09.2015 12:09:26
Informace o dokumentaci: PHA900_infDokumentace.pdf (2081 kB) - 03.09.2015 10:26:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.04.2016
Text posudku: PHA900_posudek.pdf (16248 kB) - 16.03.2016 14:13:20
Informace o posudku: PHA900_infPosudek.pdf (785 kB) - 16.03.2016 14:14:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA900_inf1VP.pdf (370 kB) - 08.04.2016 15:12:38
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA900_zapis1VP.pdf (304 kB) - 10.06.2016 15:52:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA900_zaveryStan.zip (2635 kB) - 16.08.2016 11:15:51
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 5
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: