Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP085
Název záměru: Odběr a odvodnění strusky z EMĚ III, II a ET
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkDolní BeřkoviceDolní Beřkovice
Středočeský krajMělníkHorní PočaplyHorní Počaply
Středočeský krajMělníkHorní PočaplyKřivenice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2007 10:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4
IČ oznamovatele: 45274649
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Talavašek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP085_oznameni.doc (3110 kB) - 05.09.2005 14:45:06
Informace o oznámení: MZP085_infOznam.doc (58 kB) - 05.09.2005 14:45:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP085_zjistovaci.doc (79 kB) - 15.12.2005 10:35:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Talavašek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP085_dokumentace.zip (35848 kB) - 05.03.2007 11:04:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP085_infDokumentace.zip (340 kB) - 05.03.2007 11:04:56
Vrácení dokumentace: MZP085_vraceni.doc (64 kB) - 12.06.2006 12:58:30
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP085_posudek.pdf (1407 kB) - 10.07.2007 08:53:02
Informace o posudku: MZP085_infPosudek.tif (4261 kB) - 10.07.2007 08:53:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP085_inf1VP.pdf (124 kB) - 02.08.2007 10:55:33
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP085_zapis1VP.doc (91 kB) - 08.11.2007 10:33:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP085_zaveryStan.doc (266 kB) - 08.11.2007 10:34:29
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Mělník
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: