Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1014
Název záměru: Administrativní budova Na Florenci včetně připojení na technickou infrastrukturu, Praha 1
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNové Město
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNové Město
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNové Město
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2017 14:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Prague CBD, s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové město
IČ oznamovatele: 04723082
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2016
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: PHA1014_oznameni.zip (117109 kB) - 20.07.2016 12:53:09
Informace o oznámení: PHA1014_infOznam.pdf (2230 kB) - 20.07.2016 12:53:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1014_zjistovaci.zip (2684 kB) - 26.09.2016 12:44:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2017
Text dokumentace: PHA1014_dokumentace.zip (62235 kB) - 31.05.2017 16:57:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA1014_infDokumentace.zip (279 kB) - 31.05.2017 17:04:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2017
Text posudku: PHA1014_posudek.pdf (847 kB) - 14.09.2017 09:58:25
Informace o posudku: PHA1014_infPosudek.zip (317 kB) - 14.09.2017 09:58:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA1014_inf1VP.pdf (322 kB) - 04.10.2017 16:37:04
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA1014_zapis1VP.pdf (1773 kB) - 29.11.2017 16:33:15
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA1014_zaveryStan.zip (792 kB) - 12.12.2017 14:54:03
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 1
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: