Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA421
Název záměru: Administrativní objekt Praha - Roztyly
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaChodov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 25.08.2008 10:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Office Park Roztyly, a.s.
IČ oznamovatele: 27452751
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Václav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA421_oznameni.pdf (5058 kB) - 20.07.2007 10:28:40
Informace o oznámení: PHA421_infOznam.pdf (215 kB) - 20.07.2007 10:28:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PHA421_zjistovaci.zip (1831 kB) - 24.01.2008 09:11:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA421_dokumentace.pdf (55070 kB) - 03.01.2008 09:41:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA421_infDokumentace.pdf (177 kB) - 03.01.2008 09:41:23
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA421_posudek.pdf (2504 kB) - 16.05.2008 08:52:00
Informace o posudku: PHA421_infPosudek.pdf (184 kB) - 16.05.2008 08:52:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA421_inf1VP.pdf (124 kB) - 24.06.2008 08:49:09
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA421_zapis1VP.pdf (101 kB) - 25.08.2008 09:41:15
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA421_zaveryStan.pdf (2355 kB) - 25.08.2008 09:42:42
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: