Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Píša Václav Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
43912/ENV/06, 137/ENV/11, 4125/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17424/4766/OEP/92
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: ATEM - Atelier ekologických modelů, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Hvožďanská 3/2053
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 148 01
Zaměstnavatel - telefon: 241 494 425, 608 735 546
Bydliště - ulice: Nad lesním divadlem 1117
Bydliště - město: Praha 4
Bydliště - PSČ: 142 00
Bydliště - telefon: 608 735 546
Email: atem@atem.cz
Poznámka: ochrana ovzduší, akustika, včetně měření, hodnocení zdravotních rizik, krajinná ekologie, územní plánování, GIS
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: