Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA471
Název záměru: Kotelna na biomasu, Na Slupi 2, Praha 2 - Nové Město
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA471_duvodyUkonceni.pdf (480 kB) - 18.07.2011 13:50:21
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNové Město
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2011 14:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTR group a.s., Sladkovského náměstí 525/1, Praha 3
IČ oznamovatele: 26456176
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Václav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA471_oznameni.zip (6775 kB) - 19.09.2007 11:26:46
Informace o oznámení: PHA471_infOznam.pdf (144 kB) - 19.09.2007 11:26:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PHA471_zjistovaci.pdf (1068 kB) - 03.01.2008 13:26:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: