Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA128
Název záměru: BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE, Praha 4 - Michle
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2006 15:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BB Centrum - FILADELFIE, a.s., Praha 4
IČ oznamovatele: 25769481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA128_oznameni.pdf (5781 kB) - 02.03.2005 10:21:51
Informace o oznámení: PHA128_infOznam.pdf (202 kB) - 02.03.2005 10:21:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA128_zjistovaci.pdf (939 kB) - 20.04.2005 09:50:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA128_dokumentace.pdf (8475 kB) - 15.08.2005 16:03:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA128_infDokumentace.pdf (135 kB) - 15.08.2005 16:03:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA128_posudek.pdf (988 kB) - 15.12.2005 10:28:57
Informace o posudku: PHA128_infPosudek.pdf (232 kB) - 15.12.2005 17:15:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA128_zaveryStan.pdf (2661 kB) - 27.02.2006 15:52:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: