Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK692
Název záměru: Areál integrovaného záchranného systému Vrchlabí
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: HKK692_duvodyUkonceni.pdf (156 kB) - 10.12.2013 10:34:15
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovVrchlabíVrchlabí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2013 10:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
IČ oznamovatele: 70882525
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2013
Zpracovatel oznámení: Píša Václav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: HKK692_oznameni.zip (5886 kB) - 03.12.2013 12:38:23
Informace o oznámení: HKK692_infOznam.pdf (166 kB) - 03.12.2013 12:38:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: