Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA616
Název záměru: Polyfunkční dům Harfa City, ulice Poděbradská/K Žižkovu, Praha 9, k. ú. Vysočany
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVysočany
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2010 17:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Gauff Praha s.r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9
IČ oznamovatele: 62907263
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Jiroudková Michaela Ing.
Text oznámení záměru: PHA616_oznameni.zip (31657 kB) - 09.02.2009 13:00:14
Informace o oznámení: PHA616_infOznam.pdf (318 kB) - 09.02.2009 13:00:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PHA616_zjistovaci.pdf (6248 kB) - 18.05.2009 07:09:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 9
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA616_dokumentace.zip (81483 kB) - 22.02.2010 12:49:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA616_infDokumentace.pdf (370 kB) - 22.02.2010 12:44:34
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA616_posudek.pdf (879 kB) - 02.07.2010 15:27:19
Informace o posudku: PHA616_infPosudek.pdf (73 kB) - 02.07.2010 15:27:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA616_zaveryStan.PDF (2659 kB) - 27.10.2010 16:35:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: