Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA290
Název záměru: Stavba č. 0057 - Prodloužení stoky A2, etapa 0004 - Gravitační stoka z Cholupic do A2 - 2. část
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA290_duvodyUkonceni.pdf (145 kB) - 30.05.2008 09:52:55
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaCholupice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaModřany
Poznámka: úsek ul. Do Koutů - ul. K Dýmači + Cholupický vrch
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2008 10:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA290_oznameni.pdf (4738 kB) - 03.01.2007 08:05:14
Informace o oznámení: PHA290_infOznam.pdf (256 kB) - 03.01.2007 08:05:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA290_zjistovaci.pdf (1060 kB) - 05.03.2007 09:05:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 12
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: