Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA669
Název záměru: Bytový dům Plzeňská, u hotelu Golf, parc. č. 387/2, 4, 5; Praha 5, k. ú. Motol
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMotol
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2009 10:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGE project s.r.o., Ječná 39a, Praha 2
IČ oznamovatele: 63668432
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Václav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA669_oznameni.zip (22485 kB) - 01.10.2009 08:10:02
Informace o oznámení: PHA669_infOznam.pdf (317 kB) - 01.10.2009 08:10:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PHA669_zjistovaci.pdf (6784 kB) - 11.12.2009 10:23:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: