Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA052
Název záměru: Podzemní garáže Klárov, ul. U Železné lávky, Praha 1 - Malá Strana
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA052_duvodyUkonceni.pdf (290 kB) - 12.02.2018 16:23:59
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMalá Strana
Poznámka: č.parc. 699,701,702/1,1027/1,1028/2,1029,1024
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2018 16:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Inženýring dopravních staveb, a.s., Na Moráni 360/3, 128 01 Praha 2
IČ oznamovatele: 60194260
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA052_oznameni.pdf (294 kB) - 23.05.2003 10:04:23
Informace o oznámení: PHA052_infOznam.pdf (238 kB) - 23.05.2003 12:47:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA052_zjistovaci.pdf (8755 kB) - 22.07.2003 16:38:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 1
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: