Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA058
Název záměru: BB Centrum - budova E, Praha 4 - Michle
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Poznámka: mezi ulicemi 5. května, U Pomníku a Duhová
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 30.07.2004 09:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BB C - Building E, a.s.
IČ oznamovatele: 62581147
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA058_oznameni.doc (43 kB) - 24.07.2003 08:55:06
Informace o oznámení: PHA058_infOznam.pdf (139 kB) - 24.07.2003 08:55:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA058_zjistovaci.pdf (3044 kB) - 17.09.2003 07:28:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA058_dokumentace.pdf (1157 kB) - 18.12.2003 15:25:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA058_infDokumentace.pdf (188 kB) - 18.12.2003 13:57:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA058_posudek.doc (183 kB) - 03.05.2004 16:53:24
Informace o posudku: PHA058_infPosudek.pdf (180 kB) - 03.05.2004 16:53:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA058_inf1VP.pdf (119 kB) - 06.05.2004 10:29:47
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA058_zapis1VP.pdf (679 kB) - 27.05.2004 13:22:55
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA058_zaveryStan.pdf (1996 kB) - 30.07.2004 08:32:39
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: