Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1193
Název záměru: Sklad chemických látek
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounKrálův DvůrKrálův Dvůr
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2010 11:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr
IČ oznamovatele: 26692791
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1193_oznameni.doc (455 kB) - 03.12.2009 09:32:01
Informace o oznámení: STC1193_infOznam.doc (98 kB) - 03.12.2009 09:32:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1193_zjistovaci.doc (210 kB) - 31.12.2009 14:28:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1193_dokumentace.doc (846 kB) - 10.05.2010 08:57:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1193_infDokumentace.doc (88 kB) - 10.05.2010 09:45:34
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Píša Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1193_posudek.pdf (4348 kB) - 29.07.2010 09:45:58
Informace o posudku: STC1193_infPosudek.doc (73 kB) - 29.07.2010 09:45:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1193_zaveryStan.doc (205 kB) - 05.10.2010 10:17:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: