Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA205
Název záměru: BB Centrum - objekt Delta 1, Praha 4 - Michle
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 25.07.2007 09:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PASSERINVEST GROUP, a.s.
IČ oznamovatele: 26118963
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA205_oznameni.pdf (1932 kB) - 10.07.2006 09:11:08
Informace o oznámení: PHA205_infOznam.pdf (235 kB) - 10.07.2006 09:11:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA205_zjistovaci.pdf (2920 kB) - 05.09.2006 09:08:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA205_dokumentace.pdf (4370 kB) - 20.12.2006 09:24:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA205_infDokumentace.pdf (195 kB) - 20.12.2006 09:24:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA205_posudek.pdf (711 kB) - 03.05.2007 10:16:38
Informace o posudku: PHA205_infPosudek.pdf (185 kB) - 03.05.2007 10:16:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA205_inf1VP.pdf (108 kB) - 11.06.2007 08:38:13
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA205_zapis1VP.pdf (740 kB) - 25.07.2007 08:10:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA205_zaveryStan.pdf (1531 kB) - 25.07.2007 08:11:51
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: