Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA004
Název záměru: Akademický a komerční komplex budov Dejvice - Center, Praha 6
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDejvice
Poznámka: parc.č.587, 588/1,2, 4287, Vítězné náměstí
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2004 15:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dejvice - Center, a.s., Na Baště sv.Jiří 257, Praha 6
IČ oznamovatele: 26195542
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA004_oznameni.pdf (1517 kB) - 29.04.2002 09:17:17
Informace o oznámení: PHA004_infOznam.doc (144 kB) - 29.04.2002 12:53:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA004_zjistovaci.doc (242 kB) - 10.06.2002 08:10:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA004_dokumentace.pdf (8891 kB) - 21.05.2003 13:48:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA004_infDokumentace.pdf (71 kB) - 21.05.2003 13:48:19
Vrácení dokumentace: PHA004_vraceni.pdf (4011 kB) - 24.09.2002 13:25:04
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA004_posudek.zip (11157 kB) - 29.10.2003 17:36:30
Informace o posudku: PHA004_infPosudek.pdf (116 kB) - 29.10.2003 17:36:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA004_inf1VP.pdf (170 kB) - 13.11.2003 10:13:29
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA004_zapis1VP.pdf (2579 kB) - 22.01.2004 15:40:46
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA004_zaveryStan.pdf (4988 kB) - 15.01.2004 18:17:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: