Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK698
Název záměru: Optimalizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek - Český Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.B část
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekDobraticeDobratice
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekDolní TošanoviceDolní Tošanovice
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekHnojníkHnojník
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekHorní TošanoviceHorní Tošanovice
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekNošoviceNošovice
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekRopiceRopice
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekStřítežStřítež
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekVojkoviceVojkovice
Moravskoslezský krajKarvináČeský TěšínČeský Těšín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.06.2009 07:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Prvního pluku 367/5, Praha, St. sp. Olom
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK698_oznameni.pdf (714 kB) - 07.06.2007 07:21:46
Informace o oznámení: MSK698_infOznam.DOC (147 kB) - 07.06.2007 07:21:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK698_zjistovaci.DOC (176 kB) - 20.07.2007 09:06:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK698_dokumentace.pdf (21376 kB) - 16.10.2008 10:15:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK698_infDokumentace.rtf (303 kB) - 16.10.2008 07:33:55
Vrácení dokumentace: MSK698_vraceni.DOC (148 kB) - 09.04.2008 11:14:15
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK698_posudek.pdf (6029 kB) - 23.03.2009 08:27:48
Informace o posudku: MSK698_infPosudek.rtf (302 kB) - 23.03.2009 08:27:48
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK698_inf1VP.pdf (765 kB) - 17.04.2009 05:50:58
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK698_zapis1VP.doc (110 kB) - 04.05.2009 15:42:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.06.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK698_zaveryStan.pdf (6680 kB) - 16.06.2009 06:25:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: MSK696, MSK697, MSK698 byly posuzovány jako různé záměry do fáze závěru zjišťovacího řízení. V následných fázích procesu EIA již byly tyto sloučeny v jeden záměr.