Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP174
Název záměru: Rozšíření a přeměna řízené skládky Čáslav na centrum komplexního nakládání s odpady
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraČáslavČáslav
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2011 09:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
IČ oznamovatele: 49356089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Jerie Roman RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP174_oznameni.doc (12976 kB) - 22.08.2007 12:57:00
Informace o oznámení: MZP174_infOznam.tif (4261 kB) - 22.08.2007 12:57:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2007
Závěry zjišťovacího řízení: MZP174_zjistovaci.ZIP (1004 kB) - 17.10.2007 08:22:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKutná HoraMěstský úřad Čáslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jerie Roman RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP174_dokumentace.zip (78421 kB) - 24.06.2010 08:30:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP174_infDokumentace.pdf (78 kB) - 24.06.2010 08:30:50
Vrácení dokumentace: MZP174_vraceni.pdf (2330 kB) - 21.07.2009 13:58:54
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP174_posudek.zip (4786 kB) - 01.11.2010 14:26:42
Informace o posudku: MZP174_infPosudek.pdf (77 kB) - 01.11.2010 14:26:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP174_zaveryStan.pdf (173 kB) - 04.03.2011 09:51:04
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKutná HoraMěstský úřad Čáslav
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: