Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Jerie Roman RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47730/ENV/06; 94955/ENV/11; 78424/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
15598/1848/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Pražská 1321/38 a
Zaměstnavatel - mesto: Praha 10
Zaměstnavatel - PSČ: 102 00
Zaměstnavatel - telefon: 602 208 563
Bydliště - ulice: Holubkova 3098/2
Bydliště - město: Praha 10
Bydliště - PSČ: 106 00
Bydliště - telefon: 602 208 563
Email: roman.jerie@ave.cz
Poznámka: hydrogeologie, sanační geologie, odpadové hospodářství
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: