Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6076
Název záměru: Skládka Nasavrky - rozšíření řízené skládky
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1;I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimNasavrkyNasavrky
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2010 16:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVE CZ a.s., Nasavrky 296, 538 25 Nasavrky
IČ oznamovatele: 27498697
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Jerie Roman RNDr.
Text oznámení záměru: OV6076_oznameni.pdf (5865 kB) - 22.04.2008 06:44:32
Informace o oznámení: OV6076_infOznam.pdf (177 kB) - 22.04.2008 06:44:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV6076_zjistovaci.pdf (189 kB) - 16.05.2008 12:53:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jerie Roman RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6076_dokumentace.pdf (3837 kB) - 16.09.2009 05:42:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6076_infDokumentace.pdf (95 kB) - 16.09.2009 05:42:06
Vrácení dokumentace: OV6076_vraceni.pdf (84 kB) - 24.03.2009 10:04:50
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6076_posudek.pdf (739 kB) - 16.12.2009 13:43:06
Informace o posudku: OV6076_infPosudek.pdf (93 kB) - 16.12.2009 13:39:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6076_zaveryStan.PDF (1184 kB) - 05.03.2010 16:33:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: